Z przyjemnością prezentujemy Państwu naszą ofertę

Bardzo nam miło powitać Państwa na internetowej stronie LDZ – jednego z pierwszych biur rachunkowych w Łodzi.

Nasi doradcy podatkowi współpracują z Państwem już od 1995 r. Od ponad dwóch dekad biuro rachunkowe LDZ zajmuje się księgowością i doradztwem podatkowym w Łodzi, co dało nam ogromne doświadczenie i praktykę. Obecnie obsługujemy ponad 100 podmiotów gospodarczych. Posiadamy wierne grono stałych Klientów, którzy często są z nami od początku istnienia firmy. Jest to najlepsza rekomendacja naszego łódzkiego biura podatkowego.

Rzetelne i terminowe wykonanie usług jest dla nas priorytetem, dlatego współpraca z nami jest gwarancją księgowości na wysokim poziomie.
Nasi doradcy podatkowi służą fachową poradą. Czekają na Państwa w naszym biurze, gdzie w przyjaznej atmosferze odpowiedzą na wszelkie pytania. Ponieważ stawiamy na kompleksową obsługę księgową wszystkich Klientów, zapewniamy również obsługę w języku angielskim i niemieckim. Warto też nadmienić, że posiadamy wysokie polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli potrzebują więc Państwo solidnego Partnera, celem


zapraszamy do współpracy.

Zapewniamy dla Państwa firmy rzetelną obsługę w Łodzi i nie tylko!

Księgi podatkowe
Księgi podatkowe

1. Pełna ewidencja w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a w szczególności:

 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR

 • prowadzenie:

  • rejestru zakupu VAT

  • rejestru sprzedaży VAT

  • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  • prowadzenie ewidencji wyposażenia

 • sporządzanie:

  • deklaracji i informacji podatkowych

  • zeznań rocznych

  • sprawozdań do urzędu statystycznego
   i informacji do NBP

 • przygotowanie przelewów podatkowych

2. Sporządzanie list płac pracowników i zleceniobiorców oraz rozliczeń z ZUS:

 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz kart zasiłkowych /zasiłek chorobowy, rodzinny, macierzyński/

 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA

 • przygotowanie przelewów rozliczeń z ZUS
  i wynagrodzeń pracowników na rachunki ROR

 

Księgi rachunkowe
Księgi rachunkowe

1. Pełna ewidencja finansowo - księgowa,
a w szczególności:

 • dekretacja dokumentów

 • zestawienia obrotów i sald

 • prowadzenie:

  • kartoteki kontrahentów krajowych
   i zagranicznych

  • ewidencji magazynowej ilościowo - wartościowej

  • rejestru zakupu VAT

  • rejestru sprzedaży VAT

  • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  • ewidencji wyposażenia

 • sporządzanie:

  • deklaracji podatkowych i informacji podatkowych

  • sprawozdań do urzędu statystycznego
   i informacji do NBP

  • przygotowanie przelewów podatkowych

2. Częściowa ewidencja finansowo - ksiągowa
/z wyłączeniem np. ewidencji magazynowej, sprzedaży, rozrachunków z odbiorcami, płac/.

3. Przygotowanie zakładowego planu kont, pomoc
w wyborze wariantów ewidencji w księgach rachunkowych oraz sporzadzanie opisu przyjętych zasad rachunkowości.

4. Sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych oraz bilansów za dowolne okresy.

5. Sporządzanie list płac pracowników
i zleceniobiorców oraz rozliczeń z ZUS:

 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz kart zasiłkowych /zasiłek chorobowy, rodzinny, macierzyżski/

 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA

 • przygotowanie przelewów rozliczeń z ZUS
  i wynagrodzeń pracowników na rachunki ROR

Ryczałt, karta podatkowa
Ryczałt, karta podatkowa

1. Pełna ewidencja a w szczególności:

 • zapis przychodów w ewidencji przychodów

 • prowadzenie:

  • rejestru zakupu VAT

  • rejestru sprzedaży VAT

  • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  • prowadzenie ewidencji wyposażenia

 • sporządzanie:

  • deklaracji i informacji podatkowych

  • zeznań rocznych

  • sprawozdań do urzędu statystycznego
   i informacji do NBP

 • przygotowanie przelewów podatkowych

2. Sporządzanie list płac pracowników
i zleceniobiorców oraz rozliczeń z ZUS:

 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz kart zasiłkowych /zasiłek chorobowy, rodzinny, macierzyński/

 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA

 • przygotowanie przelewów rozliczeń z ZUS
  i wynagrodzeń pracowników na rachunki ROR

Doradztwo podatkowe
Doradztwo podatkowe
 • informacje na temat zmian w przepisach podatkowych

 • opinie podatkowe

 • konsultacje podatkowe

 • stały nadzór podatkowy

 • analizy podatkowe planowanych przedsięwzięć

 • optymalizacja podatkowa

 • pisma i odwołania w sprawach podatkowych.

Współpraca
Cennik Z uwagi na zróżnicowane potrzeby i oczekiwania naszych Klientów, cena usługi jest indywidualnie negocjowana z Klientem przed podpisaniem umowy o świadczenie usług księgowo - podatkowych.
Ceny usług uzależnione są od rodzaju prowadzonej ewidencji, zakresu zleconych usług jak również formy prawnej i rozmiarów prowadzonej działalności mierzonej wielkością stanu zatrudnienia i ilością generowanych dokumentów przez Klienta oraz otrzymywanych dokumentów obcych.
Przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą oferujemy korzystne rabaty oraz doradztwo w sprawach zawiązanych z rejestracją firmy.
Prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego.
Właściciele biuraxyz, doradca podatkowy.
Prawnik, długoletni główny księgowy i dyrektor ekonomiczny różnych firm w Łodzi. Ukończone studia podyplomowe w akresie podatków i w zakresie rachunkowości.
Uprawnienia Ministra Finansów do prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 444/04.


xyz, doradca podatkowy.
Ukończone studia ekonomiczne o kierunku finanse
i bankowość.
Uprawnienia Ministra Finansów do prowadzenia ksiąg rachunkowych Nr 555/05

Dojazd
Kontakt

Biuro Rachunkowo-Konsultacyjne93-549 Łódź, ul. Przyszkole 2
tel/fax: 42 222 37 37 e-mail: biuro@lodzbiurorachunkowe.pl

czynne pn-pt 9.00-17.00